قیمت: 7,000 تومان

همه انچه که برای نشان دادن عشق خودبه شریکتان نیازدارید
اشکارکننده میزان عشق براساس حرارت بدن شما
بهترین هدیه به دوست-همسر یا خانواده تان
زیرا علاوه برهدیه مادی میزان عشق ومحبت خود به انهارا نشان خواهیدداد
این یک هدیه معنوی زیباست
بالارفتن حرارت بدن به هنگام دیدارکسانی که دوستشان دارید امرعلمی ثابت شده ای است
بادردست گرفتن این دماسنج زیبا مایع درون ان برحسب دمای حرارت بدنتان شروع به حرارت خواهد وبا ورود بهدریچه قلب بالاییهرچه ان را پرترکندشما از ازمون عشق سربلندتر بیرون خواهید امددر موارد فوق العاده مایع قرمزرنگ از درون قلب بالایی به سمت بیرون فواره خواهدزد
واینجاست که عشقتان باید قدر شمارا بداند
هدیه فانتزی وبیادماندنی